Tidligere kursus

 

Brush-up kursus i praktisk hypnosebehandling 28.-29. februar 2020 for tidligere diplomkursister og sundhedsprofessionelle med tilsvarende erfaring med hypnose.

Efter kort repetition af grundelementer i hypnotisk kommunikation og forskellige induktionsmetoder vil vi med baggrund i konkrete kliniske problemstillinger diskutere og øve anvendelse af forskellige hypnoterapeutiske metoder, herunder ego state therapy, Ericksonian hypnose og symboldrama. Udgangspunktet kan være cases medbragt af kursister og underviser.

Underviser: Tandlæge, ph.d. Randi Abrahamsen
Målgruppen er tidligere deltagere på DSKH’s diplomuddannelse og sundhedsprofessionelle med tilsvarende erfaring med hypnose.
Tid: 28. februar 2020 kl. 9.00 til 29. februar 2020 kl. 16.00
Sted: HUSET, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart
Form: Internat
Pris: Kr. 3500,- incl. overnatning og forplejning.

Tilmelding: Senest 27. december 2019 til DSKH på mail@harnum.dk og betaling til Danske Bank reg.nr. 4001 konto 6479006 (husk angivelse af dit navn). Efter tilmeldingsfristens udløb er tilmeldingen bindende.

 

 

Tidligere kursus

 

Yapko-workshop

En ny to dages workshop 6. – 7. oktober 2017 afholdes i København med ph.d. Michael D. Yapko baseret på hans nyeste bog The Discriminating Therapist.

Michael D. Yapko er en klinisk psykolog og ægteskabs- og familieterapeut fra Californien. Han er international anerkendt for sit arbejde med at udvikle strategisk-resultatfokuserede psykoterapier, for avancerede kliniske måder at anvende hypnose på og for aktive, korttids- og ikke-famakologiske behandlinger af depression. Han underviser over hele verden og har indtil dato været inviteret til at komme og præsentere sine ideer og metoder for kolleger i hele USA, i mere end 30 lande og over 6 kontinenter, (www.yapko.com).

Workshoppen afholdes i et samarbejde mellem PSKH og DSKH.

Workshoppen bygger på ideen om Den skelnende terapeut. Denne tilgang giver terapeuten redskaber til at se og anvende særlige skelnekriterier for at kunne tage bedre og mere velovervejede terapeutiske valg. Den skelnende terapeut fokuserer på, hvordan vi træffer valg. For eksempel:

• Hvordan ved du, om du skal lytte til dine følelser eller lade dem være?
• Hvordan ved du, om du skal blive eller gå fra et forhold?
• Hvordan ved du, om du tager en passende eller en dum risiko?

At træffe gode beslutninger om den slags er ikke nemt. Når vi træffer dårlige beslutninger, så lider vi. Tænk på disse almindelige eksempler fra psykoterapi.

• Problemet er ikke din skyld, MEN du er ansvarlig for dig selv
• Stol på dine følelser, MEN bare fordi du føler noget, er det ikke din skyld
• Lær at acceptere dig selv som du er, MEN du har brug for at forandre dig.

Hvilket råd skal en forvirret klient stole på? Det eneste fornuftige svar er: Det kommer an på. Den skelnende terapeut giver det oplagte svar: ”Det kommer an på hvad…”

Her er bare nogle af de emner der vil blive dækket:

• Kognitiv neurovidenskabs belysning af kognitiv stil
• Global kognition som afgørende for klientens symptomprofil
• Skift af fokus i det kliniske interview
• Iagttagelse af ”Hvordan”-spørgsmål i handling: Undersøgelse af svarene
• Indhold og proces i assessment
• Interview som en igangsætter af terapeutisk momentum
• ”Hvordan”-spørgsmålet og alt hvad det kan afsløre
• Det handler sædvanligvis ikke om patologi, men om uvidenhed
• Definition af målene i behandlingsprocessen
• Hvilke forskelle skal der fokuseres på?
• Organiseringen af behandlingsstadier
• Den vitale betydning af at designe oplevelsesorienteret behandling

Sæt kryds i kalenderen nu. Mere info om pris og betaling følger i forårsnummeret af Tidsskriftet for Klinisk Hypnose, som udkommer i maj 2017, på www.klinisk-hypnose.org, i vores nyhedsbreve og på Facebook.

Yapko-bog:
Bogen kan i skrivende stund kun fås hos Amazon USA, men den bliver forhåbentlig snart tilgængelig i Europa.

Arrangør: PSKH (Psykolog Fagligt Selskab for Klinisk Hypnose) og DSKH (Dansk Selskab for Klinisk Hypnose).

Tidligere kursus

 

Indtryk fra Consuelo Casulas workshop den 22.- 23. April 2017

af Anne-Marie Harnum

Den italienske – og elegante – psykolog Consuelo Casula, som også er president for European Society of Hypnosis, præsenterede sin “fem kronblade” model, hvor “jeg er” er i midten af kronbladene, som symboliserer:

1. kropsidentitet (styrke, fleksibilitet, balance)
2. social identitet (netværk, familie)
3. professionel identitet (læge, psykolog, tandlæge etc.)
4. spirituel identitet (naturens og kulturens æstetik, religion)
5. hemmelig identitet (ting, du ikke vil at andre skal vide, eller ting, du ikke selv ved om din familie)

Consuelo demonstrerede metoden, hvorefter vi i grupper af 2 øvede, først tøvende – men snart blev man (man, fordi det var en generel erfaring) alligevel fanget og det blev alvor. Hver identitet symboliseredes af et lille forskelligt farvet stykke pap, som man efter tur stod på og mærkede efter hvad det betød. Personligt var det en øjenåbner for mig, hvor meget det spirituelle betød i form af Mozart, Leonard Cohens ord og musik, kunst og naturoplevelser, mødet med Peter Bastian, vidunderlig faglitteratur m.m.m.

Jeg har jo arbejdet med Ego State Terapi i 25 år, hvor jeg også synes, at EST har en kropslig komponent, men her oplevede jeg den kropslige dimension anderledes stærkt i fokus. Som det også var tilfældet med Consuelos præsentation af Footprintings, hvor klienten vælger forskellige farvede footprints, hvor man ligesom med kronbladene eller som i gestaltterapi flytter sig fra det ene footprint til det andet afhængig af betydningen af de enkelte footprints. Læs mere om det på www.footprintings.com

Der var blandt nogle af kursisterne usikkerhed om, hvad utilization er, så Consuelo forklarede med konkrete eksempler de forskellige ericksonian principper som:
Tailoring (at tilpasse terapien til den enkelte)
Utilization (at bruge, hvad der er – eller som Maureen Røpke sagde: nyttiggørelse)
Strategic (arbejde hen mod et mål)
Destabilization (ændre fastlåste mønstre)
Experiental (oplevelse ved hjælp af fx hypnose)
Naturalistic (naturlige induktioner).

Til sidst viste Consuelo ved hjælp af en afsluttende demonstration, hvordan du kan ændre fortidens dårlige/uheldige øjeblikke ved nu at skabe glade øjeblikke:

Gå tilbage med den viden/visdom, du har nu
Gå tilbage og lav de ændringer, du har brug for nu
Så du kan se alle de ting, der er sket i dit liv i et andet lys.

Denne ultrakorte beskrivelse yder selvfølgelig ikke Consuelos arbejde nogen retfærdighed, men vil alligevel nok være bekendt for de fleste, da det også er målet med det arbejde, vi laver til hverdag.

Consuelo Casula krydrede sin fremlægning med adskillige case-eksempler, og hun fortalte også om nogle af de gange, hvor hun havde mistet klienter ved at sige noget forkert eller for tidligt. Jeg kom i tanke om et af mine egne eksempler: en ung kvinde, som havde mistet sin far – og hvor min bemærkning var, at vi skal jo alle dø. Hende så jeg selvfølgelig ikke igen. Kan du selv komme i tanker om klienter, du har mistet?

Andet under Uddannelse og kurser:

Dansk Selskab for Klinisk Hypnose
Rosenborggade 12,  
1130 København K
Formand Per Nilsson: 40110644


Danmarks tværfaglige hypnoseselskab
for autoriserede sundhedsprofessionelle