Sommermøde 2023 – sensommermøde for medlemmerne i DSKH og PSKH
Lørdag d. 26. august 2023 kl. 10-16

 

BRUSH UP KURSUS    

Opdatering af hypnotiske tilgange og teknikker til håndtering af ængstelse og angst.

 3. juni 2023 i HUSET, Middelfart.  

Underviser: Læge Trine Møller Andersen.

Se oplysninger om kurset her:   Brush Up 2023

Body Trance: Advancing flow, embodiment and self-regulation in your traumatized clients:

 A Combined Clinical Hypnosis and Somatic Experiencing Approach with Live Demonstrations

Workshoppen afholdes på engelsk, så vi vælger ikke at oversætte. 

3-day workshop in advanced hypnosis in Copenhagen with Woltemade Hartman

January 17th – 19th 2023 

Læs workshoppræsentationen på pdf.

Hypnoterapi ved søvnforstyrrelser    

 

God og tilstrækkelig søvn er en forudsætning for god livskvalitet. Forringelser af søvnen er kendetegnende for stress, angst, depression og smertetilstande. Forbedringer af søvnen har stor værdi. Uanset årsag til søvnforstyrrelsen kan hypnoterapi bidrage positivt til at bryde dårlige vaner, finde ro og evt. behandle grundlæggende årsager. Hypnoterapi kan anvendes i kombination med andre behandlinger mod søvnforstyrrelser såsom CBT-I og sammen med andre terapiformer eller medicinsk behandling.
Hypnoterapi mod søvnforstyrrelser er en sikker behandling med lav risiko for bivirkninger.
Et review i Journal of Clinical Sleep Medicine fra 2018 har konkluderet, at i gennemsnit 3-4 sessioner er tilstrækkeligt til at opnå positive effekter på søvnen. 

Den subjektive vurdering af søvnkvaliteten med oplevelsen af utilstrækkelig søvn opfatter vi i DSKH som en tilstrækkeligt til at overveje behandling.

Mål: 
Opnå en god forståelse for problemstillinger omkring søvn såvel somatisk som psykologisk.
Opleve hypnoterapi-målrettet søvn i rollen som patient og behandler.
Kunne indlede og planlægge behandling med hypnoterapi med det formål at bedre selvoplevet søvnkvalitet.

Form:
1-dagskursus med oplæg og praktiske øvelser. Opfølgning ved webinar på 2-3 timer 3 uger senere.
OBS: Det er vigtigt i god tid at planlægge patient/klient-kontakter i den mellemliggende periode, hvor søvnproblemer er emnet.

 I vil inden kurset få tilsendt materiale om søvn per mail eller via link til hjemmeside, så vi har en fælles viden om søvnens fysiologi, søvnhygiejne, aldersrelaterede problemstillinger, diagnoser og henvisningsmuligheder indenfor det offentlige sundhedssystem.

Deltagere: 
Medlemmer af DSKH og PSKH (Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose).

Underviser: Læge Mette Marie Nordentoft
Tid: Fredag d. 6. maj 2022 kl. 10-17. Opfølgende webinar tirsdag 24. maj 2022 kl. 13-16
Sted: Kursus og konferencecenter “Huset”, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart
Pris: kr. 2100,-

Tilmelding senest onsdag d. 9. marts 2022 til formanden: per.nilsson@youmail.dk

 

Hypnose med børn og unge

 

 

Baggrund:

Terapeutisk arbejde med børn og unge adskiller sig fra terapeutisk arbejde med voksne på flere måder. For det første har børnene forældre og ofte andre voksne omkring sig, som det er nødvendigt at tage højde for og oftest også involvere i behandlingen af barnets vanskeligheder.

Også barnets mentale udviklingsniveau har stor betydning for, hvordan man kan lave terapi på forskellige tidspunkter i barnets liv.

Dette kurser handler om hypnosebehandling med børn og unge, og har til hensigt at give deltagerne kendskab til både vigtig baggrundsviden ift. hypnoterapeutisk arbejde med børn og unge samt en række konkrete kliniske metoder, der kan inddrages i behandlingen.

Indhold:

       Hvad karakteriserer særligt hypnoseterapi med børn og unge?

       Hypnoterapeutisk behandling med udgangspunkt i barnets ønsker om forandring

       Konkrete hypnosemetoder til behandling af bla. angst, funktionelle lidelser og dårligt selvværd

       Skolevægring, angst og andre problemstillinger – hvordan involverer vi de voksne?

       Præsentation af diverse cases – inkl. videocases med forskellige kliniske problemstillinger

Form:
Internatkursus.

Kurset vil variere mellem teori og praktiske øvelser.

På kurset vil vi tage udgangspunk i en række cases, herunder videocases, til belysning af forskellige kliniske problemstillinger.

Deltagerne modtager forskellige scripts, som kan bruges direkte i det kliniske arbejde med børn og unge.

Målgruppe:
Kurset henvender sig til sundhedsuddannede med autorisation, der ønsker at udvide den kliniske hypnose-værktøjskasse med metoder til børn og unge.

Det forventes, at deltagerne allerede har kendskab til og evt. benytter sig af klinisk hypnose som behandlingsform.

Egne cases og udfordringer er velkomne.

Underviser: læge Anna Knakkergaard
Tid:  torsdag  24. februar 2022 kl. 10 (ankomst fra kl. 9) til fredag  25. februar 2022 kl. 17.

Sted: Huset, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart

Pris: kr. 3900,-

Smertekursus

Opdatering af smertevidenskab

 

Hypnotiske teknikker til håndtering af smerter

 

Kurset henvender sig til sundhedsuddannede med autorisation.  Et basalt kendskab til hypnose forudsættes.

Der er dog mulighed for deltagelse på førstedagen alene til en pris af 2600 kr., og denne dag kræver ikke forkundskab til hypnose.

Undervisere:
Morten Høgh, fysioterapeut, ph.d
Randi Abrahamsen, tandlæge, ph.d

Tid: Fredag, den 11.  til lørdag, den 12. marts, 2022
Sted: HUSET, Middelfart

 

 

Fredag, 11.03. 2022

9.00 Velkomst og morgenmad
9.30 Introduktion af undervisere og kursister samt forventningsafstemning og deltagernes mål for kurset
10.00 Smerteteori v/Morten
10.45 Kaffepause
11.00 Gruppehypnose v/Randi
11.30 Smerteteori (fortsat)

12.30 Frokost

13.15 Smerteteori (fortsat)
14.30 Kaffepause
14.45 Hypnose-demo v/Randi
15.15 Neuroscience (descenderende modulation) v/Morten
15.45 Kroniske smerter v/Morten
17.00 Evaluering og spørgsmål v/Morten
17.30 Slut på dag 1 v/Morten og Randi
Middag kl. 19


Lørdag, 12.03.2022 (Randi Abrahamsen)

Kl. 9 Kursusstart
Gruppehypnose
Update forskning og smertelindrende hypnose
Kaffepause kl. 10.30
Oversigt smertelindrende hypnoseteknikker:
Proceduresmerter.
Demonstration og træning smertelindrende hypnoseteknikker (herunder handskeanalgesi), indre konflikt.

Frokost kl. 12-13

Fortsat træning i smertelindrende hypnoseteknikker
Kaffepause kl. 14.30
Kurset slutter kl. 16.00

Pris: kr. 4400,- . Overnatning og forplejning incl.
Pris: kr. 2600,- for fredagen alene


 

Introduktionskurses, Intro Øst (og et lignende Vest)

 

INTRODUKTIONSKURSUS
HYPNOTERAPI

 
 

Intro Øst, fredag d. 20. maj, 2022

Formål: 
At give deltagerne et indblik i klinisk hypnose og hypnoterapi samt en introduktion til diplomuddannelsen i Dansk Selskab for Klinisk Hypnose

Form: 
Vi vil veksle mellem oplæg, cases, enkelte øvelser samt hypnose for hele gruppen. 

På kurset gennemgåes almindelige begreber indenfor hypnose, strukturen i en session, typiske anvendelsesområder ligesom deltagerne får et mindre indblik i forskning på området

Deltagere: 
Sundhedsuddannede med autorisation samt tilsvarende studerende, max 25 deltagere. 

Sted: 
Bethesda, Rømersgade 17 ved Torvehallerne

Mulighed for parkering hos Q park på Israels Plads og Nørreport station ca. 100 m fra Bethesda.

Tidspunkt: 09.00-16.00

Pris:  2.200 kr.

Forplejning: 
Kaffe/te ved ankomst, vand, frokost og eftermiddagsservering er inkluderet.

Undervisere: 
Susanne Buus Thomsen, tandlæge og Anna Knakkergaard, læge. 
Begge har diplomuddannelsen fra Dansk Selskab for Klinisk Hypnose.

Andet: 
Se hjemmesiden www. hypnoseselskabet.dk for yderligere oplysninger eller kontakt til selskabet.

 

          

 

Kursusprogram, Intro Østfredag d. 20. maj, 2022

09.00 Præsentation deltagere, undervisere samt dagens program

09.30 Hvad er hypnose og hypnosterapi – oplæg v/ Anna Knakkergaard

10.30 Pause

10.45 Cases fra undervisernes kliniske hverdag

11.30 Gruppeøvelse (stensamleren) – Susanne B. Thomsen

12.00 Frokost

12.45 Et lille indblik i forskningen oplæg v/ Anna Knakkergaard 

13.10 Demonstration og øvelse i mindre grupper (eksternalisering)

14.00 Kaffepause.

14.20 Opsamling på øvelse

14.30 Hypnotisk sprogbrug – oplæg v/ Susanne Buus Thomsen

15.00 Videocase 

15.30 Opsummering, spørgsmål, oplysninger om kursusmuligheder og evaluering.

 

Tilmelding senest 20. april 2022 til DSKH v. formand Per Nilsson, per.nilsson@youmail.dk

Hent denne beskrivelse og tidsplan og læs/udskriv pdf.

 

 

 Brush-up kursus i praktisk hypnosebehandling 28.-29. februar 2020 for tidligere diplomkursister og sundhedsprofessionelle med tilsvarende erfaring med hypnose.

Efter kort repetition af grundelementer i hypnotisk kommunikation og forskellige induktionsmetoder vil vi med baggrund i konkrete kliniske problemstillinger diskutere og øve anvendelse af forskellige hypnoterapeutiske metoder, herunder ego state therapy, Ericksonian hypnose og symboldrama. Udgangspunktet kan være cases medbragt af kursister og underviser.

Underviser: Tandlæge, ph.d. Randi Abrahamsen
Målgruppen er tidligere deltagere på DSKH’s diplomuddannelse og sundhedsprofessionelle med tilsvarende erfaring med hypnose.
Tid: 28. februar 2020 kl. 9.00 til 29. februar 2020 kl. 16.00
Sted: HUSET, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart
Form: Internat
Pris: Kr. 3500,- incl. overnatning og forplejning.

Tilmelding: Senest 27. december 2019 til DSKH på mail@harnum.dk og betaling til Danske Bank reg.nr. 4001 konto 6479006 (husk angivelse af dit navn). Efter tilmeldingsfristens udløb er tilmeldingen bindende.

 

 

 

 Yapko-workshop

En ny to dages workshop 6. – 7. oktober 2017 afholdes i København med ph.d. Michael D. Yapko baseret på hans nyeste bog The Discriminating Therapist.

Michael D. Yapko er en klinisk psykolog og ægteskabs- og familieterapeut fra Californien. Han er international anerkendt for sit arbejde med at udvikle strategisk-resultatfokuserede psykoterapier, for avancerede kliniske måder at anvende hypnose på og for aktive, korttids- og ikke-famakologiske behandlinger af depression. Han underviser over hele verden og har indtil dato været inviteret til at komme og præsentere sine ideer og metoder for kolleger i hele USA, i mere end 30 lande og over 6 kontinenter, (www.yapko.com).

Workshoppen afholdes i et samarbejde mellem PSKH og DSKH.

Workshoppen bygger på ideen om Den skelnende terapeut. Denne tilgang giver terapeuten redskaber til at se og anvende særlige skelnekriterier for at kunne tage bedre og mere velovervejede terapeutiske valg. Den skelnende terapeut fokuserer på, hvordan vi træffer valg. For eksempel:

• Hvordan ved du, om du skal lytte til dine følelser eller lade dem være?
• Hvordan ved du, om du skal blive eller gå fra et forhold?
• Hvordan ved du, om du tager en passende eller en dum risiko?

At træffe gode beslutninger om den slags er ikke nemt. Når vi træffer dårlige beslutninger, så lider vi. Tænk på disse almindelige eksempler fra psykoterapi.

• Problemet er ikke din skyld, MEN du er ansvarlig for dig selv
• Stol på dine følelser, MEN bare fordi du føler noget, er det ikke din skyld
• Lær at acceptere dig selv som du er, MEN du har brug for at forandre dig.

Hvilket råd skal en forvirret klient stole på? Det eneste fornuftige svar er: Det kommer an på. Den skelnende terapeut giver det oplagte svar: ”Det kommer an på hvad…”

Her er bare nogle af de emner der vil blive dækket:

• Kognitiv neurovidenskabs belysning af kognitiv stil
• Global kognition som afgørende for klientens symptomprofil
• Skift af fokus i det kliniske interview
• Iagttagelse af ”Hvordan”-spørgsmål i handling: Undersøgelse af svarene
• Indhold og proces i assessment
• Interview som en igangsætter af terapeutisk momentum
• ”Hvordan”-spørgsmålet og alt hvad det kan afsløre
• Det handler sædvanligvis ikke om patologi, men om uvidenhed
• Definition af målene i behandlingsprocessen
• Hvilke forskelle skal der fokuseres på?
• Organiseringen af behandlingsstadier
• Den vitale betydning af at designe oplevelsesorienteret behandling

Sæt kryds i kalenderen nu. Mere info om pris og betaling følger i forårsnummeret af Tidsskriftet for Klinisk Hypnose, som udkommer i maj 2017, på www.klinisk-hypnose.org, i vores nyhedsbreve og på Facebook.

Yapko-bog:
Bogen kan i skrivende stund kun fås hos Amazon USA, men den bliver forhåbentlig snart tilgængelig i Europa.

Arrangør: PSKH (Psykolog Fagligt Selskab for Klinisk Hypnose) og DSKH (Dansk Selskab for Klinisk Hypnose).

 

Indtryk fra Consuelo Casulas workshop den 22.- 23. April 2017

af Anne-Marie Harnum

Den italienske – og elegante – psykolog Consuelo Casula, som også er president for European Society of Hypnosis, præsenterede sin “fem kronblade” model, hvor “jeg er” er i midten af kronbladene, som symboliserer:

1. kropsidentitet (styrke, fleksibilitet, balance)
2. social identitet (netværk, familie)
3. professionel identitet (læge, psykolog, tandlæge etc.)
4. spirituel identitet (naturens og kulturens æstetik, religion)
5. hemmelig identitet (ting, du ikke vil at andre skal vide, eller ting, du ikke selv ved om din familie)

Consuelo demonstrerede metoden, hvorefter vi i grupper af 2 øvede, først tøvende – men snart blev man (man, fordi det var en generel erfaring) alligevel fanget og det blev alvor. Hver identitet symboliseredes af et lille forskelligt farvet stykke pap, som man efter tur stod på og mærkede efter hvad det betød. Personligt var det en øjenåbner for mig, hvor meget det spirituelle betød i form af Mozart, Leonard Cohens ord og musik, kunst og naturoplevelser, mødet med Peter Bastian, vidunderlig faglitteratur m.m.m.

Jeg har jo arbejdet med Ego State Terapi i 25 år, hvor jeg også synes, at EST har en kropslig komponent, men her oplevede jeg den kropslige dimension anderledes stærkt i fokus. Som det også var tilfældet med Consuelos præsentation af Footprintings, hvor klienten vælger forskellige farvede footprints, hvor man ligesom med kronbladene eller som i gestaltterapi flytter sig fra det ene footprint til det andet afhængig af betydningen af de enkelte footprints. Læs mere om det på www.footprintings.com

Der var blandt nogle af kursisterne usikkerhed om, hvad utilization er, så Consuelo forklarede med konkrete eksempler de forskellige ericksonian principper som:
Tailoring (at tilpasse terapien til den enkelte)
Utilization (at bruge, hvad der er – eller som Maureen Røpke sagde: nyttiggørelse)
Strategic (arbejde hen mod et mål)
Destabilization (ændre fastlåste mønstre)
Experiental (oplevelse ved hjælp af fx hypnose)
Naturalistic (naturlige induktioner).

Til sidst viste Consuelo ved hjælp af en afsluttende demonstration, hvordan du kan ændre fortidens dårlige/uheldige øjeblikke ved nu at skabe glade øjeblikke:

Gå tilbage med den viden/visdom, du har nu
Gå tilbage og lav de ændringer, du har brug for nu
Så du kan se alle de ting, der er sket i dit liv i et andet lys.

Denne ultrakorte beskrivelse yder selvfølgelig ikke Consuelos arbejde nogen retfærdighed, men vil alligevel nok være bekendt for de fleste, da det også er målet med det arbejde, vi laver til hverdag.

Consuelo Casula krydrede sin fremlægning med adskillige case-eksempler, og hun fortalte også om nogle af de gange, hvor hun havde mistet klienter ved at sige noget forkert eller for tidligt. Jeg kom i tanke om et af mine egne eksempler: en ung kvinde, som havde mistet sin far – og hvor min bemærkning var, at vi skal jo alle dø. Hende så jeg selvfølgelig ikke igen. Kan du selv komme i tanker om klienter, du har mistet?

Andet under Uddannelse og kurser:

Dansk Selskab for Klinisk Hypnose
Rosenborggade 12,  
1130 København K
Formand Per Nilsson: 40110644

Danmarks tværfaglige hypnoseselskab
for sundhedsprofessionelle