Bliv medlem!

Ønsker du at blive medlem af Dansk Selskab for Klinisk Hypnose, gælder følgende kriterier:

Selskabets medlemmer kan være:

1. Ordinære medlemmer: sundhedspersonale med mindst 3½ års videregående sundhedsuddannelse (bachelor niveau), offentlig autorisation af Sundhedsstyrelsen og medlemskab af relevant faglig organisation.

2. Associerede medlemmer: studerende ved ovennævnte uddannelser fra påbegyndt 2. dels studium.

Ansøgning om medlemskab stiles skriftligt til bestyrelsen, som skal godkende ansøgningen.

Medlemskab er bindende for 1 år. Udmeldelse af selskabet sker skriftligt til bestyrelsen senest ved regnskabsårets udløb. Et medlemskab ophører, hvis kontingentet trods to opfordringer ikke er betalt. En studerendes medlemskab ophører automatisk, hvis studiet ophører før afsluttende eksamen. I tvivlstilfælde afgør bestyrelsen, hvorvidt et studium er ophørt.

Medlemsskab koster aktuelt kr. 500,00 pr år (pr. 01.10.2017). Som medlem får du adgang til spændende kurser og uddannelser, samt adgang til spændende artikler på vores hjemmeside – inkl. adgang til det særlige medlemsområde.

Kontakt kasserer Anne-Marie Harnum: mail@harnum.dk

Dansk Selskab for Klinisk Hypnose
Rosenborggade 12,  
1130 København K
Formand Per Nilsson: 40110644


Danmarks tværfaglige hypnoseselskab
for autoriserede sundhedsprofessionelle