Kurser/workshops

Hypnoterapi ved søvnforstyrrelser    (OBS: Kurset er afsluttet)

 

God og tilstrækkelig søvn er en forudsætning for god livskvalitet. Forringelser af søvnen er kendetegnende for stress, angst, depression og smertetilstande. Forbedringer af søvnen har stor værdi. Uanset årsag til søvnforstyrrelsen kan hypnoterapi bidrage positivt til at bryde dårlige vaner, finde ro og evt. behandle grundlæggende årsager. Hypnoterapi kan anvendes i kombination med andre behandlinger mod søvnforstyrrelser såsom CBT-I og sammen med andre terapiformer eller medicinsk behandling.
Hypnoterapi mod søvnforstyrrelser er en sikker behandling med lav risiko for bivirkninger.
Et review i Journal of Clinical Sleep Medicine fra 2018 har konkluderet, at i gennemsnit 3-4 sessioner er tilstrækkeligt til at opnå positive effekter på søvnen. 

Den subjektive vurdering af søvnkvaliteten med oplevelsen af utilstrækkelig søvn opfatter vi i DSKH som en tilstrækkeligt til at overveje behandling.

Mål: 
Opnå en god forståelse for problemstillinger omkring søvn såvel somatisk som psykologisk.
Opleve hypnoterapi-målrettet søvn i rollen som patient og behandler.
Kunne indlede og planlægge behandling med hypnoterapi med det formål at bedre selvoplevet søvnkvalitet.

Form:
1-dagskursus med oplæg og praktiske øvelser. Opfølgning ved webinar på 2-3 timer 3 uger senere.
OBS: Det er vigtigt i god tid at planlægge patient/klient-kontakter i den mellemliggende periode, hvor søvnproblemer er emnet.

 I vil inden kurset få tilsendt materiale om søvn per mail eller via link til hjemmeside, så vi har en fælles viden om søvnens fysiologi, søvnhygiejne, aldersrelaterede problemstillinger, diagnoser og henvisningsmuligheder indenfor det offentlige sundhedssystem.

Deltagere: 
Medlemmer af DSKH og PSKH (Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose).

Underviser: Læge Mette Marie Nordentoft
Tid: Fredag d. 6. maj 2022 kl. 10-17. Opfølgende webinar tirsdag 24. maj 2022 kl. 13-16
Sted: Kursus og konferencecenter “Huset”, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart
Pris: kr. 2100,-

Tilmelding senest onsdag d. 9. marts 2022 til formanden: per.nilsson@youmail.dk

 

Hypnose med børn og unge

 

 Kurset ER afsluttet!

Baggrund:

Terapeutisk arbejde med børn og unge adskiller sig fra terapeutisk arbejde med voksne på flere måder. For det første har børnene forældre og ofte andre voksne omkring sig, som det er nødvendigt at tage højde for og oftest også involvere i behandlingen af barnets vanskeligheder.

Også barnets mentale udviklingsniveau har stor betydning for, hvordan man kan lave terapi på forskellige tidspunkter i barnets liv.

Dette kurser handler om hypnosebehandling med børn og unge, og har til hensigt at give deltagerne kendskab til både vigtig baggrundsviden ift. hypnoterapeutisk arbejde med børn og unge samt en række konkrete kliniske metoder, der kan inddrages i behandlingen.

Indhold:

       Hvad karakteriserer særligt hypnoseterapi med børn og unge?

       Hypnoterapeutisk behandling med udgangspunkt i barnets ønsker om forandring

       Konkrete hypnosemetoder til behandling af bla. angst, funktionelle lidelser og dårligt selvværd

       Skolevægring, angst og andre problemstillinger – hvordan involverer vi de voksne?

       Præsentation af diverse cases – inkl. videocases med forskellige kliniske problemstillinger

Form:
Internatkursus.

Kurset vil variere mellem teori og praktiske øvelser.

På kurset vil vi tage udgangspunk i en række cases, herunder videocases, til belysning af forskellige kliniske problemstillinger.

Deltagerne modtager forskellige scripts, som kan bruges direkte i det kliniske arbejde med børn og unge.

Målgruppe:
Kurset henvender sig til sundhedsuddannede med autorisation, der ønsker at udvide den kliniske hypnose-værktøjskasse med metoder til børn og unge.

Det forventes, at deltagerne allerede har kendskab til og evt. benytter sig af klinisk hypnose som behandlingsform.

Egne cases og udfordringer er velkomne.

Underviser: læge Anna Knakkergaard
Tid:  torsdag  24. februar 2022 kl. 10 (ankomst fra kl. 9) til fredag  25. februar 2022 kl. 17.

Sted: Huset, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart

Pris: kr. 3900,-

Smertekursus (Kurset er afsluttet)

 

Opdatering af smertevidenskab

 

Hypnotiske teknikker til håndtering af smerter

 

Kurset henvender sig til sundhedsuddannede med autorisation.  Et basalt kendskab til hypnose forudsættes.

Der er dog mulighed for deltagelse på førstedagen alene til en pris af 2600 kr., og denne dag kræver ikke forkundskab til hypnose.

Undervisere:
Morten Høgh, fysioterapeut, ph.d
Randi Abrahamsen, tandlæge, ph.d

Tid: Fredag, den 11.  til lørdag, den 12. marts, 2022
Sted: HUSET, Middelfart

 

 

Fredag, 11.03. 2022

9.00 Velkomst og morgenmad
9.30 Introduktion af undervisere og kursister samt forventningsafstemning og deltagernes mål for kurset
10.00 Smerteteori v/Morten
10.45 Kaffepause
11.00 Gruppehypnose v/Randi
11.30 Smerteteori (fortsat)

12.30 Frokost

13.15 Smerteteori (fortsat)
14.30 Kaffepause
14.45 Hypnose-demo v/Randi
15.15 Neuroscience (descenderende modulation) v/Morten
15.45 Kroniske smerter v/Morten
17.00 Evaluering og spørgsmål v/Morten
17.30 Slut på dag 1 v/Morten og Randi
Middag kl. 19


Lørdag, 12.03.2022 (Randi Abrahamsen)

Kl. 9 Kursusstart
Gruppehypnose
Update forskning og smertelindrende hypnose
Kaffepause kl. 10.30
Oversigt smertelindrende hypnoseteknikker:
Proceduresmerter.
Demonstration og træning smertelindrende hypnoseteknikker (herunder handskeanalgesi), indre konflikt.

Frokost kl. 12-13

Fortsat træning i smertelindrende hypnoseteknikker
Kaffepause kl. 14.30
Kurset slutter kl. 16.00

Pris: kr. 4400,- . Overnatning og forplejning incl.
Pris: kr. 2600,- for fredagen alene


Andet under Uddannelse og kurser:

Dansk Selskab for Klinisk Hypnose
Rosenborggade 12,  
1130 København K
Formand Per Nilsson: 40110644


Danmarks tværfaglige hypnoseselskab
for autoriserede sundhedsprofessionelle