Hypnose med børn og unge

 

Baggrund:
Terapeutisk arbejde med børn og unge adskiller sig fra terapeutisk arbejde med voksne på flere måder. For det første har børnene forældre og ofte andre voksne omkring sig, som det er nødvendigt at tage højde for og oftest også involvere i behandlingen af barnets vanskeligheder.
Også barnets mentale udviklingsniveau har stor betydning for, hvordan man kan lave terapi på forskellige tidspunkter i barnets liv.
Dette kurser handler om hypnosebehandling med børn og unge, og har til hensigt at give deltagerne kendskab til både vigtig baggrundsviden ift. hypnoterapeutisk arbejde med børn og unge samt en række konkrete kliniske metoder, der kan inddrages i behandlingen.

Indhold:

–  Hvad karakteriserer særligt hypnoseterapi med børn og unge?
–  Hypnoterapeutisk behandling med udgangspunkt i barnets ønsker om forandring
–  Konkrete hypnosemetoder til behandling af bla. angst, funktionelle lidelser og dårligt selvværd
–  Skolevægring, angst og andre problemstillinger – hvordan involverer vi de voksne?
–  Præsentation af diverse cases – inkl. videocases med forskellige kliniske problemstillinger

Form:
Internatkursus. 
Kurset vil variere mellem teori og praktiske øvelser. 
På kurset vil vi tage udgangspunk i en række cases, herunder videocases, til belysning af forskellige kliniske problemstillinger.
Deltagerne modtager forskellige scripts, som kan bruges direkte i det kliniske arbejde med børn og unge.

Målgruppe:
Kurset henvender sig til behandlere, der ønsker at udvide den kliniske hypnose-værktøjskasse med metoder til børn og unge.

Det forventes, at deltagerne allerede har kendskab til og evt. benytter sig af klinisk hypnose som behandlingsform.
Egne cases og udfordringer er velkomne.

Underviser: læge Anna Knakkergaard
Tid:  fredag 24. september 2021 kl. 10 (ankomst fra kl. 9) til lørdag 25 september 2021 kl. 17.
Sted: Huset, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart
Pris: kr. 3900,-

Tilmelding senest 29. juli 2021 til formanden: per.nilsson@youmail.dk

 

Hypnoterapi ved søvnforstyrrelser God og tilstrækkelig søvn er en forudsætning for god livskvalitet. Forringelser af søvnen er kendetegnende for stress, angst, depression og smertetilstande. Forbedringer af søvnen har stor værdi. Uanset årsag til søvnforstyrrelsen kan hypnoterapi bidrage positivt til at bryde dårlige vaner, finde ro og evt. behandle grundlæggende årsager. Hypnoterapi kan anvendes i kombination med andre behandlinger mod søvnforstyrrelser såsom CBT-I og sammen med andre terapiformer eller medicinsk behandling.
Hypnoterapi mod søvnforstyrrelser er en sikker behandling med lav risiko for bivirkninger.
Et review i Journal of Clinical Sleep Medicine fra 2018 har konkluderet, at i gennemsnit 3-4 sessioner er tilstrækkeligt til at opnå positive effekter på søvnen. 

Den subjektive vurdering af søvnkvaliteten med oplevelsen af utilstrækkelig søvn opfatter vi i DSKH som en tilstrækkeligt til at overveje behandling.

Mål: 
Opnå en god forståelse for problemstillinger omkring søvn såvel somatisk som psykologisk.
Opleve hypnoterapi målrettet søvn i rollen som patient og behandler.
Kunne indlede og planlægge behandling med hypnoterapi med det formål at bedre selvoplevet søvnkvalitet.

Form:
1 dags kursus med oplæg og praktiske øvelser. Opfølgning ved webinar på 2-3 timer 3 uger senere.
OBS det er vigtigt i god tid at planlægge patient/klient -kontakter i den mellemliggende periode hvor søvnproblemer er emnet.

 I vil inden kurset få tilsendt materiale om søvn per mail eller via link til hjemmeside, så vi har en fælles viden om søvnens fysiologi, søvnhygiejne, aldersrelaterede problemstillinger, diagnoser og henvisningsmuligheder indenfor det offentlige sundhedssystem.

Deltagere: 
Medlemmer af DSKH og PSKH (Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose). Hvis du har et ønske om at deltage og ikke hører til målgruppen, kan du rette henvendelse til DSKH´s bestyrelse v. formanden på mail per.nilsson@youmail.dk

Underviser: læge Mette Marie Nordentoft
Tid: fredag 5. november 2021 kl. 10-17. Opfølgende webinar fredag 26. november kl. 13-16
Sted: Kursus og konferencecenter “Huset”, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart
Pris: kr. 2100,-

Tilmelding senest torsdag 9. september 2021 til formanden: per.nilsson@youmail.dk

Kursus i Ego State Terapi (EST) eller jeg-tilstands-terapi

 

EST er en behandlingsform, som er en udløber af Freuds psykoanalyse, men den arbejder hurtigere og mere effektivt, fordi der ved hjælp af hypnose kan fokuseres direkte på problemet og en efterfølgende bearbejdning.   Hypnose er en måde at rette opmærksomheden mod et bestemt emne eller en bestemt situation, som derefter kan blive bevidst, hvorefter der kan foretages en terapeutisk bearbejdning. 

Den terapeutiske metode, som er udviklet gennem mere end 30 år består overordnet af 4 faser, hvor sikkerhed og stabilitet hele vejen igennem er af afgørende betydning.

Metaforer for jeg-tilstands terapi kan være familieterapi udøvet i det enkelte individ eller etableringen af en fredsaftale mellem to lande i krig.  Terapien består i at mægle mellem disse forskellige jeg-tilstande, så de kan fungere sammen i gensidig respekt til gavn for hele personligheden.  

Et symptom eller et problem er ofte udtryk for en fastfrysning af mere eller mindre traumatisk materiale til en situation eller et tidligere udviklingstrin (også kaldet regression), og denne fastfrysning gør ondt, når man står i en lignende situation eller oplever sig selv reagere eller tænke som et barn, når man faktisk er voksen.  Den terapeutiske intervention varmer det tilfrosne op på en nænsom måde, det skaber bevægelse, og det føles bevægende og er ofte ledsaget af tårer.  Umiddelbart tolker nogle klienter tårerne som ked af det hed og kan ikke forstå hvorfor, men adspurgt om det kunne være et udtryk for lettelse og bevægelse er svaret tit et ja.

En 63 årig kvinde er træt af at være en evig undskyldning for sig selv, og hun føler sig tilsidesat af mand og børn.  Efter de indledende øvelser om hypnose og sikkerhed og stabilitet, går vi ind via følelsen af at være tilsidesat og går tilbage i tiden, hvor hun genoplever den  mobning, hun har været udsat for i hele sin skoletid.  Efter bearbejdningen, hvor hun bl.a. giver sig selv lov til at svare igen overfor mobberne (og endda slå den værste mobber – det, der ikke er tilladt i virkeligheden, er tilladt i hypnoterapi ☺), kommer kvinden tilbage og fortæller, at mand og børn har bemærket, at hun virker mindre træt og meget gladere.

Man må aldrig forsøge at eliminere en jeg-tilstand, da alle jeg-tilstande er dannet som en beskyttelse eller forsvar for personligheden. Behandlingen eller løsningen består i at tilføre symptomdelen det, den har brug for i form af anerkendelse, omsorg eller nye informationer og derefter at skabe en forhandling om rolig og konstruktiv sameksistens mellem de forskellige jeg-tilstande.  

Det er vigtigt, at behandleren ikke forsøger at skabe nye jeg-tilstande ved for eksempel at efterlyse eller lede efter en bestemt jeg-tilstand eller ved at bede klienten om at sætte navn på en jeg-tilstand, som er dukket op i terapien.  Klienten vil i sin sårbare tilstand være i stand til udvikle en jeg-tilstand i et forsøg på at komme behandleren i møde og give behandleren det,  han eller hun tror, der efterlyses. Og så er der bare skabt et nyt problem.

Karakteristisk for og i overensstemmelse med teorien om, at alle jeg-tilstande er dannet for at sikre personlighedens overlevelse, er der aldrig negative tolkninger af en jeg-tilstand. Dette gælder også andre terapeutiske tiltag med hypnose.  

Kurset henvender sig til behandlere, der ønsker uddybning af EST metoden. Egne cases og vanskeligheder er velkomne.

Underviser: Psykolog Anne-Marie Harnum
Tid:  Internatkursus fredag 28. januar 2022 kl. 10 til lørdag 29. januar 2022 kl. 16
med opfølgning 1 dag fredag den 1. april 2022 kl. 10-16
Sted: Huset, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart.
Pris: kr. 4500.-

Tilmelding senest 2. december 2021 til formanden: per.nilsson@youmail.dk

Andet under Uddannelse og kurser:

Dansk Selskab for Klinisk Hypnose
Rosenborggade 12,  
1130 København K
Formand Per Nilsson: 40110644


Danmarks tværfaglige hypnoseselskab
for autoriserede sundhedsprofessionelle