Kurser/workshops

Introduktionskurser

 

INTRODUKTIONSKURSUS
HYPNOTERAPI

 
 

Intro Vest, fredag d. 22. april, 2022

Sted: Lokaler i Gaia Museum Outsider Art/Café Gaia Papaya, Randers.

Tidspunkt: 09.30-16.30.

Pris:  2.200 kr.

Deltagere: Sundhedsuddannede med autorisation samt tilsvarende studerende, max 25 deltagere.

Forplejning: Kaffe/te ved ankomst, vand, frokost og eftermiddagsservering er inkluderet.

Parkering ved stedet, P-kort kan udleveres ved ankomst.

Undervisere: Anette Tobler, fysioterapeut og Mette Marie Nordentoft, læge. Begge har diplomuddannelsen fra Dansk Selskab for Klinisk Hypnose.

Form: Vi vil veksle mellem oplæg og småøvelser samt hypnose for hele gruppen. Det sidste med fokus på afspænding og fordybelse samt det hypnotiske sprog. Vi vil gennemgå almindelige begreber indenfor hypnose, strukturen i en session mm.

OBS! Dette er udelukkende en introduktion til emnet hypnoterapi og kurset kan ikke anvendes til efterfølgende at udøve hypnoterapi med patienter/klienter, men du kan bruge øvelserne selv eller sammen med en kollega.

Summasummarum:
En god mulighed for en billig kursusdag om hvad hypnose og hypnoterapi er og ikke er, hvad hypnose kan anvendes til samt oplysninger om vores uddannelsesforløb i DSKH.
Vi udøver udelukkende hypnoterapi indenfor de rammer og etiske retningslinjer, som DSKH udstikker.

Andet: Se hjemmesiden hypnoseselskabet.dk for yderligere oplysninger eller kontakt til selskabet.
Nyt gratis tilbud: ”Tirsdagshypnose” live sidste tirsdag hver måned med nyt emne; find os på Facebook.

Kursusprogram, Intro Vest, fredag d. 22. april, 2022

09.30 Præsentation af dagen og af underviserne.

09.45 Historie og udvikling samt definitioner.

10.45 Pause.

11.00 Hvad ved vi om hypnose, hvorfor og hvordan ved vi eller tror vi, at det virker og er der bivirkninger?
Kombinationer med anden terapi, om at skyde genveje.

12.00 1-2 små øvelser med sidemanden.

12.30 Frokost.

13.15 Gruppeøvelse med  induktion – en invitation til en guidet tur i naturen med brug af mange sansekvaliteter. Respons og diskussion.

14.15 Kaffepause.

14.30 Øve i små grupper.

15.30-16.30 Opsummering, spørgsmål, oplysninger om kursusmuligheder og evaluering.

Tilmelding senest 21. marts 2022 til DSKH v. formand Per Nilsson, per.nilsson@youmail.dk

Hent her og læs/udskriv pdf.

 

Hypnoterapi ved søvnforstyrrelser    (OBS: Dato for kursus er ændret)

 


God og tilstrækkelig søvn er en forudsætning for god livskvalitet. Forringelser af søvnen er kendetegnende for stress, angst, depression og smertetilstande. Forbedringer af søvnen har stor værdi. Uanset årsag til søvnforstyrrelsen kan hypnoterapi bidrage positivt til at bryde dårlige vaner, finde ro og evt. behandle grundlæggende årsager. Hypnoterapi kan anvendes i kombination med andre behandlinger mod søvnforstyrrelser såsom CBT-I og sammen med andre terapiformer eller medicinsk behandling.
Hypnoterapi mod søvnforstyrrelser er en sikker behandling med lav risiko for bivirkninger.
Et review i Journal of Clinical Sleep Medicine fra 2018 har konkluderet, at i gennemsnit 3-4 sessioner er tilstrækkeligt til at opnå positive effekter på søvnen. 

Den subjektive vurdering af søvnkvaliteten med oplevelsen af utilstrækkelig søvn opfatter vi i DSKH som en tilstrækkeligt til at overveje behandling.

Mål: 
Opnå en god forståelse for problemstillinger omkring søvn såvel somatisk som psykologisk.
Opleve hypnoterapi-målrettet søvn i rollen som patient og behandler.
Kunne indlede og planlægge behandling med hypnoterapi med det formål at bedre selvoplevet søvnkvalitet.

Form:
1-dagskursus med oplæg og praktiske øvelser. Opfølgning ved webinar på 2-3 timer 3 uger senere.
OBS: Det er vigtigt i god tid at planlægge patient/klient-kontakter i den mellemliggende periode, hvor søvnproblemer er emnet.

 I vil inden kurset få tilsendt materiale om søvn per mail eller via link til hjemmeside, så vi har en fælles viden om søvnens fysiologi, søvnhygiejne, aldersrelaterede problemstillinger, diagnoser og henvisningsmuligheder indenfor det offentlige sundhedssystem.

Deltagere: 
Medlemmer af DSKH og PSKH (Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose).

Underviser: Læge Mette Marie Nordentoft
Tid: Fredag d. 6. maj 2022 kl. 10-17. Opfølgende webinar tirsdag 24. maj 2022 kl. 13-16
Sted: Kursus og konferencecenter “Huset”, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart
Pris: kr. 2100,-

Tilmelding senest onsdag d. 9. marts 2022 til formanden: per.nilsson@youmail.dk

 

Hypnose med børn og unge

 

 

Baggrund:

Terapeutisk arbejde med børn og unge adskiller sig fra terapeutisk arbejde med voksne på flere måder. For det første har børnene forældre og ofte andre voksne omkring sig, som det er nødvendigt at tage højde for og oftest også involvere i behandlingen af barnets vanskeligheder.

Også barnets mentale udviklingsniveau har stor betydning for, hvordan man kan lave terapi på forskellige tidspunkter i barnets liv.

Dette kurser handler om hypnosebehandling med børn og unge, og har til hensigt at give deltagerne kendskab til både vigtig baggrundsviden ift. hypnoterapeutisk arbejde med børn og unge samt en række konkrete kliniske metoder, der kan inddrages i behandlingen.

Indhold:

       Hvad karakteriserer særligt hypnoseterapi med børn og unge?

       Hypnoterapeutisk behandling med udgangspunkt i barnets ønsker om forandring

       Konkrete hypnosemetoder til behandling af bla. angst, funktionelle lidelser og dårligt selvværd

       Skolevægring, angst og andre problemstillinger – hvordan involverer vi de voksne?

       Præsentation af diverse cases – inkl. videocases med forskellige kliniske problemstillinger

Form:
Internatkursus.

Kurset vil variere mellem teori og praktiske øvelser.

På kurset vil vi tage udgangspunk i en række cases, herunder videocases, til belysning af forskellige kliniske problemstillinger.

Deltagerne modtager forskellige scripts, som kan bruges direkte i det kliniske arbejde med børn og unge.

Målgruppe:
Kurset henvender sig til sundhedsuddannede med autorisation, der ønsker at udvide den kliniske hypnose-værktøjskasse med metoder til børn og unge.

Det forventes, at deltagerne allerede har kendskab til og evt. benytter sig af klinisk hypnose som behandlingsform.

Egne cases og udfordringer er velkomne.

Underviser: læge Anna Knakkergaard
Tid:  torsdag  24. februar 2022 kl. 10 (ankomst fra kl. 9) til fredag  25. februar 2022 kl. 17.

Sted: Huset, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart

Pris: kr. 3900,-

Tilmelding snarest til formanden: per.nilsson@youmail.dk

Smertekursus 

 

Opdatering af smertevidenskab

 

Hypnotiske teknikker til håndtering af smerter

 

Kurset henvender sig til sundhedsuddannede med autorisation.  Et basalt kendskab til hypnose forudsættes.


Undervisere:
Morten Høgh, fysioterapeut, ph.d
Randi Abrahamsen, tandlæge, ph.d

Tid: Fredag, den 11.  til lørdag, den 12. marts, 2022
Sted: HUSET, Middelfart

 

 

Fredag, 11.03. 2022

9.00 Velkomst og morgenmad
9.30 Introduktion af undervisere og kursister samt forventningsafstemning og deltagernes mål for kurset
10.00 Smerteteori v/Morten
10.45 Kaffepause
11.00 Gruppehypnose v/Randi
11.30 Smerteteori (fortsat)

12.30 Frokost

13.15 Smerteteori (fortsat)
14.30 Kaffepause
14.45 Hypnose-demo v/Randi
15.15 Neuroscience (descenderende modulation) v/Morten
15.45 Kroniske smerter v/Morten
17.00 Evaluering og spørgsmål v/Morten
17.30 Slut på dag 1 v/Morten og Randi
Middag kl. 19


Lørdag, 12.03.2022 (Randi Abrahamsen)

Kl. 9 Kursusstart
Gruppehypnose
Update forskning og smertelindrende hypnose
Kaffepause kl. 10.30
Oversigt smertelindrende hypnoseteknikker:
Proceduresmerter.
Demonstration og træning smertelindrende hypnoseteknikker (herunder handskeanalgesi), indre konflikt.

Frokost kl. 12-13

Fortsat træning i smertelindrende hypnoseteknikker
Kaffepause kl. 14.30
Kurset slutter kl. 16.00

Pris: kr. 4400,- . Overnatning og forplejning incl.
Tilmelding snarest til per.nilsson@youmail.dk

 

Andet under Uddannelse og kurser:

Dansk Selskab for Klinisk Hypnose
Rosenborggade 12,  
1130 København K
Formand Per Nilsson: 40110644


Danmarks tværfaglige hypnoseselskab
for autoriserede sundhedsprofessionelle