Forskningsfond

 

Formål:

Dansk Selskab for Klinisk Hypnose har en forskningsfond, hvis formål er at styrke udviklingen af evidensbaseret klinisk hypnose og kendskabet til den kinikske hypnose i Danmark. Dette gøres ved at støtte små og større aktiviteter, som:

– Tilskud til ph.d.-studerendes hypnoseuddannelse, når der foreligger en godkendt protokol til et studie, hvor klinisk hypnose undersøges.

– Små og større projekter om klinisk hypnose.

– Udviklingsarbejde, undersøgelser og dokumentationer

– Research og pilotprojekter.

– Udvikling af materiale til brug for undervisning og udbredelse af den kliniske hypnose (fx demonstrationsvideoer).

– Frikøb til forfattervirksomhed.

Der gives kun støtte til aktiviteter, der er til gavn for foreningens medlemmer, enten i form af mere viden, udbredelse eller anerkendelse af klinisk hypnose. Bestyrelsen informerer løbende i Hypnoterapi og på selskabets hjemmeside om igangværende støttende projekter.

Fondets midler:

Midler til fonden tages af foreningens formue. Forvaltningen foretages af Bestyrelsen. Der aflægges separat regnskab over aktiviteter og brug af fondets midler til hver generalforsamling.

Uddeling af midler:

Midlerne kan søges af medlemmer af foreningen samt andre med særlig interesse for den kliniske hypnose. Ansøgning til fonden skal indsendes mindst tre uger før et bestyrelsesmøde. Her tages ansøgningen op til vurdering. Midlerne kan kun bevilges ved en enstemmig bestyrelse. Midler kan ikke bevilges til nogen i bestyrelsen.

Ansøgning om støtte sendes til foreningens bestyrelse.

Dansk Selskab for Klinisk Hypnose
Rosenborggade 12,  
1130 København K
Formand Per Nilsson: 40110644

Danmarks tværfaglige hypnoseselskab
for sundhedsprofessionelle