DIPLOMUDDANNELSE I KLINISK HYPNOSE 2022-23

 

DSKH har siden 2004 årligt gennemført diplomuddannelse i klinisk hypnose, og november 2022 påbegyndes et nyt forløb.

DSKH er Danmarks eneste tværfaglige hypnoseselskab for autoriserede sundhedsprofessionelle (læger, psykologer, tandlæger o.a.), og uddannelsen er målrettet denne gruppe.
DSKH´s uddannelse er af European Society of Hypnosis godkendt som akkrediterende
til erhvervelse af European Certificate of Hypnosis.
Uddannelsen tilbyder det nødvendige teoretiske og praktiske grundlag for selvstændigt arbejde med hypnose samt orientering om forskningsmæssige aspekter. Der fokuseres især på demonstration og øvelser i forskellige hypnosemetoder og deres anvendelse i forhold til specifikke kliniske tematikker med relevans for alle de nævnte faggrupper.

Uddannelsen består af 7 moduler á 2 døgn som internat.
Der er underviser og en gennemgående vejleder på hvert modul. Arbejde i træningsgrupper og 15 timers supervision  indgår som obligatorisk del af uddannelsen. I løbet af uddannelsen udfærdiger deltagerne en skriftlig opgave, og uddannelsen afsluttes med eksamen.


I videoen nævnes bl.a. kontaktadressen til hypnoseselskabet. 
Den er: kontakt@hypnoseselskabet.dk

Tidsplanen for uddannelsen er som følger nedenfor:

 

TIDSPLAN  FOR DIPLOMUDDANNELSEN:

Modul 1: Introduktion og basale færdigheder.
25.-26. november 2022
Underviser: Tandlæge, ph.d. Randi Abrahamsen.

Modul 2: Ego State Terapi
6.-7.  januar 2023
Underviser: Psykolog Lone Kærvang.

Modul 3: Smertebehandling. Behandling af forventningsangst. Odontologiske aspekter. Forskning.
10.-11. marts 2023
Underviser: Tandlæge, ph.d. Randi Abrahamsen.

Modul 4: Ericksonian hypnose, metaforer og historier
2.-3. juni 2023
Underviser: Læge Per Nilsson.

Modul 5: Symboldrama. Hypnosemetoder til børn og unge
4.-5. august 2023
Underviser: Psykolog Lotte Lykke Frederiksen.

Modul 6: Forskellige hypnosemetoder til behandling af angst, depression, funktionelle lidelser, traumer og andre konkrete kliniske problemstillinger
15.-16. septemer 2023
Undervisere: Læge Anna Knakkergaard, psykolog Lotte Lykke Frederiksen.

Modul 7: Eksamen
3.-4. november 2023.

Kursuskoordinator på hele forløbet er psykolog Lotte Lykke Frederiksen.

 

BESKRIVELSE AF MODULERNE:


Modul 1: Præsentation og Introduktion
På 1. modul fokuseres der på den praktiske kliniske anvendelse af hypnose. Hvordan skabes en god kontakt og praktiske omgivelser for at kunne opbygge en god trancetilstand i samarbejde med klienten/patienten? Der gives en indføring i hypnosens fænomenologi og neurofysiologiske baggrund, hypnosens historie, etiske retningslinjer, samt kontraindikationer for brug af hypnosen. Der introduceres til hypnosens kliniske anvendelsesområder. Forskellige metoder til induktion af trancetilstanden, brug af nøgleord, og opbygning af ressourcer demonstreres og øves.

Modul 2: Ego State Terapi
Teori om og anvendelsesmuligheder med Ego State Terapi/ hypnoanalyse.
Ego State Terapi er en psykodynamisk orienteret tilgang, udviklet fra familieterapi og traumebehandling. Metoderne er egnet til bl.a. behandling af traumer, fobier, angst og andre fastlåste følelsesmæssige tilstande. På modul 2 bygger vi gradvist undervisningen op om SARI-modellen (regression til tidligere traumer/ bagvedliggende årsager til fastlåste symptomer og psykiske tilstande) efter Phillip & Fredericks metode. Der vil være både teori, demonstrationer på plenum og træning i mindre grupper. Ego State Terapi er en effektiv metode til at opnå hurtigere og dybere lindring for en klient, fordi man arbejder med klientens kerneproblematik. Metoden er dermed et “must” for en hypnoterapeut at kunne. Se evt. yderligere beskrivelse af metoden på undervisers hjemmeside www.psykologhusetsdrpalae.dk, hvor der er en tekst om “Ego-State terapi”.

Modul 3: Smertebehandling. Behandling af forventningsangst. Odontologiske aspekter. Forskning
Der undervises og trænes i teknikker til smertelindrende behandling med hypnose for både akutte smerter og kroniske smerter. Der gives indblik i behandling af forskellige aspekter ved kroniske smerter. Der vil med fokus på odontologiske aspekter demonstreres en række metoder til både børn og voksne, der kan overføres til andre former for praksis, idet de samme elementer går igen i flere behandlingssammenhænge f.eks. i forhold til forventningsangst ved smertefulde procedurer og negative forestillinger. Der gives eksempler på, hvordan man kan udnytte positivt sprogbrug og interviewteknikker til at understøtte patientens ressourcer.
Der vil blive givet en gennemgang af de nyeste forskningsresultater på hypnoseområdet og om, hvad der sker i hjernen under hypnose.

Modul 4: Ericksonian hypnose, metaforer og historier
Med baggrund i Milton Ericksons indirekte og inviterende tilgang til hypnose fokuseres der på, at klienten præsenterer et problem, hvis vedligeholdelse kræver energi og ressourcer. Hvordan vendes denne energi og nyttiggøres i arbejdet med problemets løsning?
Hvordan nyttiggøres klientens historie og ikke mindst måden, den fortælles på? Hvordan kan terapeuten bruge klientens “ordbog”, metaforer og non-verbale kommunikation til at effektivisere sit eget hypnotiske sprog og kommunikation til at fortsætte klientens historie og læreproces med hensyn til at tilegne de ressourcer, som savnes.
Der arbejdes med anvendelse af disse ønskede ressourcer som tema for konverserende induktion og målorienteret hypnotisk intervention, der ved hjælp af metaforer og små historier skræddersys til den enkelte klient.
Konkret fokuseres på dialogaspektet mellem klient og terapeut. Ud over terapeutens indlevelse og forståelse af klienten med dennes problemer, ressourcer og målsætning, tilstræbes det at tydeliggøre, hvordan deltagerne kan bruge deres egne tanker, følelser/fornemmelser og motorik i terapeutrollen.

Modul 5: Symboldrama. Hypnosemetoder til børn og unge
På dette modul undervises der i Hanscarl Leuners Symboldrama på grundniveau.
Afsættet er klassisk symboldrama, som vi arbejder med at tilpasse daglig praksis hver især på en fri og legende måde.
I symboldrama tager man udgangspunkt i bevidste forestillinger som fx engen, skovbrynet eller huset, som klienten udforsker gennem guidning, hvilket kan virke afklarende i forhold til den problemstilling, klienten tumler med. Ideen er at man kan trække på sit forhold til de levende landskaber, arketypiske ting, dyr og mennesker omkring sig. Metoderne er ligeså velegnede til børn som voksne. Demonstrationer og øvelser indgår.
Der vil være fokus på at lære at guide et symboldrama på en rummende, respektfuld og støttende måde, hvor man som stiller åbne, ikke-ledende spørgsmål. Deltagerne vil også blive introduceret for, hvordan man kan bruge af et anker i form af venlige dyr eller mennesker – eller andre tryghedsskabende hjælpemidler i trancen.

Modul 6: Forskellige hypnosemetoder til behandling af funktionelle lidelser, somatiske tilstande, angst, depression, traumer
På modulet repeteres også metoder, der tidligere er arbejdet med på uddannelsen, og disse
appliceres på en række konkrete kliniske problemstillinger.

Modul 7: Eksamen

PRIS
: Prisen for hele forløbet er kr. 59.500, som dækker undervisning, overnatning og fuld forplejning.
Beløbet kan fordeles over 7 rater. Hertil kommer udgift til supervision, som aftales individuelt eller i gruppe.
STED: HUSET Middelfart, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart.
TILMELDING: DSKH, v. formand Per Nilsson, tlf. 40110644, per.nilsson@youmail.dk
Tilmeldingsfrist: 15. oktober  2022.
Efter tilmeldingsfristens udløb er tilmeldingen bindende.

Andet under Uddannelse og kurser:

Dansk Selskab for Klinisk Hypnose
Rosenborggade 12,  
1130 København K
Formand Per Nilsson: 40110644


Danmarks tværfaglige hypnoseselskab
for autoriserede sundhedsprofessionelle