Dansk Selskab for Klinisk Hypnose, privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Dansk Selskab for Klinisk Hypnose (DSKH) pr. 20. september 2019

DSKH’s dataansvar
DSKH er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Bestyrelsen v/formand Anne-Marie Harnum
Mail: mail@harnum.dk
Hjemmeside: www.hypnoseselskabet.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
Navn
Adresse
Indmeldelsesdato
Telefonnr.
E-mailadresse
Evt. billeder i forbindelse med afholdelse af kurser.
Såfremt du er berettiget til udbetaling fra foreningen, indhentes tillige oplysning om kontonr. fra dit pengeinstitut.

Her indsamler vi oplysninger fra
Vi indhenter kun oplysningerne fra dig.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi bruger dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde kan være:
•Afholdelse af kurser/workshops.
•Afholdelse af årsmøde.
•Behandling med samtykke.

Formålene:
Kontingentopkrævning.
Afregning for deltagelse i kurser/workshops.
Afregning for deltagelse i årsmøde.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
Da foreningen er akkrediteret under European Society of Hypnosis (ESH) kan det forekomme ESH indhenter bekræftelse på medlemskab af DSKH.
Ved arrangementer i fællesskab med Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose kan der ligeledes forekomme udveksling af personoplysninger.

Samtykke
Vi indhenter kun dit samtykke, når det er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at give os besked om det.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi vil opbevare dine personoplysninger indtil du ikke ønsker at være medlem af foreningen.

Dine rettigheder
Du har en lang række rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
•Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
•Retten til indsigt i egne personoplysninger
•Retten til berigtigelse
•Retten til sletning
•Retten til begrænsning af behandling
•Retten til udlevering af egne data
•Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Du kan altid indgive klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer, vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom

Dansk Selskab for Klinisk Hypnose
Rosenborggade 12,  
1130 København K
Formand Per Nilsson: 40110644

Danmarks tværfaglige hypnoseselskab
for sundhedsprofessionelle