Hvis du vil melde dig ind i selskabet, må du kontakte formanden. Han kan nåes via denne mailadresse.

You can register for a Membership by cantacting us here.

Dansk Selskab for Klinisk Hypnose
Rosenborggade 12,  
1130 København K
Formand Per Nilsson: 40110644


Danmarks tværfaglige hypnoseselskab
for autoriserede sundhedsprofessionelle