ESH – European Society of Hypnosis


Dansk Selskab for Klinisk Hypnose (DSKH) er officielt akkrediteret under European Society of Hypnosis (ESH), hvilket stiller krav til både vores kursus- og uddannelsesniveau, vores etiske regler. Samtidig giver det en viden og erfaring omkring hypnosen i et internationalt perspektiv.

 

I 2016 valgte ESH at afholde årskongres i København, hvilket betød, at vi fik mulighed for at opleve en række spændende foredrag og workshops fra nogle af Europas førende kapaciteter.

 

 

 ESHs daværende formand Consuelo Casula under årsmødet i København.

I 2017 blev årskongressen afholdt i Manchester, og her var en dansk delegation på hele 18 deltagere. Vi havde i år indstillet Randi Abrahamsen som kandidat til ESH’s bestyrrelse, og kunne med stolthed og glæde konstatere, at Randi blev valgt ind med højeste antal stemmer.

Se den nye ESH-bestyrelse 

From the new ESH president Martin Wall:

I write on behalf of your new ESH Board of Directors (BoD) at the start of their triennium.

We live in interesting times, working professionally in a fragile fractured world, and it is in this arena that clinical hypnosis has a significant and important role to play. At our recent Board meeting in Kiev we shared our visions for the future of ESH.

Most importantly was the desire that we engage with our Constituent Societies and realise the wealth of talent and skill that resides within our European Society.

We are also invested in bringing hypnosis out from the complimentary fringes of medicine into the mainstream, and intend to take these concerns to the World Health Organisation (WHO). To support this ambition, we need relevant clinical data, and to this end we are:

Involved in sponsoring a ‘MSc Hypnosis in Research, Medicine and Clinical Practice’, bringing academics and clinicians together to generate significant data to convince our political and commissioning leaders.

Developing our website to facilitate ‘big data’ research and audit projects at a European level.

We would love to share these and other projects with you, involve you and receive advice and feedback from you. It has long been our tradition that we offer to visit our constituent societies to give lectures and workshops in return for board and lodging during our stay, a stay that needs to include a day for a BoD meeting.

So, if you would like a visit from the BoD in the Spring of either 2018 or 2019 or 2020 do please let me know. Please also note that we have worked effectively with Societies (using talented local amateur translators) in which English is not widely used.

May your Society continue to flourish and hopefully we will meet soon in person.

With all good wishes

Dr Martin Wall
ESH President

 

Indtryk fra ESH kongres 2017 i Manchester

af Anne-Marie Harnum

Ultimo august afholdt The European Society of Hypnosis (ESH) sin 24. kongres i Manchester med titlen: “Unlocking hidden potential”. Det var en velorganiseret kongres med rekordmange 3500 deltagere, heraf 18 danskere. Som altid var der rigtig mange indslag, hvor det kan være svært at vælge mellem alle dem, det kunne være interessant at høre og lære af.

Jeg må nøjes med at nævne nogle af de indslag, jeg oplevede. Første dag havde italienske Consuelo Casula, som en del af jer vil huske fra København i 2016 og 17 – og som på det tidspunkt var afgående ESH præsident – sin keynote address om “Eliciting Hypnotic Values”. Anden dag fremlagde tyske Ulrikke Halsband sine forskningsresultater om “Functional changes in brain activity after hypnosis and hypnotherapy”, hvor danskeren Jonas Lindeløvs forskning bl.a. blev nævnt.

På 3. dagen overværede jeg, hvordan den tyske tandlæge Albrecht Schmierer inducerer trancetilstande på sine patienter non-verbalt. Den amerikanske socialrådgiver (som er en anden uddannelse end den danske) Tobi Goldfus havde en interessant workshop, hvor hun præsenterede sit arbejde med børn og unge, der var blevet afhængige af deres smartphones og sociale medier. Hun har udarbejdet et skema til vurdering af den enkeltes online brug og forbrug, som udgangspunkt for det terapeutiske arbejde. Tobi Goldfus arbejder bl.a. ud fra Ego State terapi, hvor hun har udviklet mini trancer, som hun kalder “trancettes” og som hun bl.a. omtaler i sin bog “From real life to Cyberspace (and back again)” hvor Michael Yapko på bogens bagside har udtalt: “Put down your smartphone for a while and read this book”. Italienske Camillo Loriedo havde et virkelig interessant foredrag om dissociation og om hvordan han arbejdede med familier.

Der var mange andre gode og interessante workshops og foredrag, som jeg desværre ikke kan omtale, da man jo kun kan være et sted ad gangen. Men jeg hørte begejstrede udsagn om flere andre.

Som bestyrelsesrepræsentanter deltog Ulf Broch og jeg i valget af den nye ESH bestyrelse. Den nye formand er tandlæge Martin Wall fra England. President-elect blev skotske Kathleen Long, som også var med i København i 2016. Vores egen Randi Abrahamsen blev valgt ind som nyt medlem af ESHs bestyrelse. Den næste ESH kongres bliver i Basel i 2020.

Martin Wall ledte et møde i Council of Representatives, som omhandlede hypnoseuddannelse og træning i Europa. Her ligger vi i Danmark på et gennemsnit m.h.t. antal undervisningstimer. Vores Diplomuddannelse er ESH certificeret.

Ses vi til næste ESH kongres i Basel i 2020?

Anne-Marie Harnum

Dansk Selskab for Klinisk Hypnose
Rosenborggade 12,  
1130 København K
Formand Per Nilsson: 40110644


Danmarks tværfaglige hypnoseselskab
for autoriserede sundhedsprofessionelle