Tidsskriftet xxxx  

Denne side er reserveret det tidsskrift, DSKH abonnerer på…

Hvad finder du ellers på medlemssiderne?

Supervisorer

Liste over medlemmer stiller sig til rådighed med vejledning og supervision for andre.
Interesserede medlemmer eller øve-grupper kan henvende sig direkte til de enkelte supervisorer.

Psykologer bør være opmærksomme på selv at undersøge supervisors kvalifikationer m.h.p. godkendelse i forhold til psykologers specialistunddannelse.

Man aftaler selv tid og pris.

Se et oplæg fra Zoom – 1:38:00 med  Ane Katrine Beck om Lindeløvs forskningsprojekt og resultater:
Hypnose ved genoptræning af følger efter hjerneskade og stress – i forskning og i praksis

Ældre – måske ikke længere helt aktuelle – skriverier fra både den offentlige og medlemsdelen af hjemmesiden

På besøg på teateret: Tobias Hamanns hypnoseshow på Bremen teater ved Anne-Marie Harnum

Kronik: Uetisk anvendelse af hypnose

Foreløbig skal ændringer i personlige data sendes til webadministratoren. 

Dansk Selskab for Klinisk Hypnose
Rosenborggade 12,  
1130 København K
Formand Per Nilsson: 40110644


Danmarks tværfaglige hypnoseselskab
for autoriserede sundhedsprofessionelle