Supervisorer

Liste over medlemmer stiller sig til rådighed med vejledning og supervision for andre.
Interesserede medlemmer eller øve-grupper kan henvende sig direkte til de enkelte supervisorer.

Psykologer bør være opmærksomme på selv at undersøge supervisors kvalifikationer m.h.p. godkendelse i forhold til psykologers specialistunddannelse.

Man aftaler selv tid og pris.

Ældre – måske ikke længere helt aktuelle – skriverier fra både den offentlige og medlemsdelen af hjemmesiden

På besøg på teateret: Tobias Hamanns hypnoseshow på Bremen teater ved Anne-Marie Harnum

Kronik: Uetisk anvendelse af hypnose

Foreløbig skal ændringer i personlige data sendes til webadministratoren.