Kurser

Hypnotic treatment of dissociative states in individuals and/or families.

 

Dissociation can be described as the failure to integrate information and self-attributions that should ordinarily be integrated, and as consciousness alterations characterized by a sense of detachment from the self and/or the environment.

 

The strong connection between hypnosis and dissociation is known since the time of Pierre Janet's pioneer work. Dissociative hypnotic interventions are demonstrated to be very useful in treating pain, anxiety disorders and many other conditions. But hypnosis can as well reactivate the natural mind processes, contributing to re-connect different parts into a functional and unified self, particularly after traumatic experiences.

 

Rapport, the special relationship that produces intense interpersonal links and connections, as well as profound disconnections with nonhypnotic reality, can be considered a crucial factor of brief therapeutic approach to dissociative conditions and trauma.

 

How to use rapport as well as other new specific therapeutic interventions to reestablish the natural integrative links in a dissociative mind and relationship will be outlined in this workshop.

 

Camillo Loriedo gik sidste år på pension og har derfor fået tid til at komme til København. Han har mange års erfaring med formidling af og behandling med hypnose. På YouTube er der nogle video'er med ham, men vist nok kun på italiensk.

 

Loriedo is Professor of Psychiatry and Psychotherapy in Sapienza University of Rome. Director of the Psychiatry and Eating Disorders Unit, in the Policlinico Umberto I, Hospital of Rome. Private Practice, Rome, Italy

 

Hypnosis Societies Appointments Past President, International Society of Hypnosis (ISH). Past President, European Society of Hypnosis (ESH). President of the Italian Society of Hypnosis (SII). President, Società Italiana Milton Erickson (SIME). President, Italian Society of Psychotherapy (SIPSIC). Member of the Board of Directors, Milton Erickson Foundation.

 

International Awards: In 2001 received the Milton H. Erickson Lifetime Achievement Award for outstanding contribution to the field of Psychotherapy. In 2011 received the Fellowship of ESH, in recognition of his outstanding contribution to the European Society of Hypnosis. In 2012 received the highest ISH honor, the Benjamin Franklin Award, for the highest achievement in promoting academic and clinical efficacy of hypnosis worldwide. In 2012 received the Shirley R. Schneck Award from the Society of Clinical and Experimental Hypnosis (SCEH) for the Physician who made Significant Contributions to the Development of Medical Hypnosis.

 

Pubblications He has authored over 370 scientific papers and 32 books, among them: LORIEDO,C., VELLA,G., Paradox and the Family System, (English Revised Edition), Brunner\Mazel, New York, 1992. LORIEDO,C., PETER,B. (Eds.), The New Hypnosis: the utilization of personal resources in Ericksonian practice and training, Hypnosis International Monographs, Munich, 2002. LORIEDO,C., ZEIG,J.K., NARDONE,G, Tranceforming. Ericksonian Methods, Milton Erickson Foundation Press, Phoenix, 2010

 

Tid: lørdag den 11. maj, kl. 10 til kl. 17 og søndag den 12. maj 2019, kl. 9 til kl. 16.

 

Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

 

Pris incl. frokoster: kr. 5000,- . Early bird: kr. 4500,- inden 5. februar 2019

 

Tilmelding: til mail@harnum.dk senest den 1. april 2019.

 

Workshoppen er arrangeret i samarbejde med Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose. Samarbejdet mellem de to selskaber gør det muligt at tilbyde kurser så prisbilligt som muligt.

1-dages workshop: Udviklingstraumer og hypnoterapetiske tilgangsvinkler

 

Nærmeste udviklingszone for skrøbelige nervesystemer.

 

Hvordan integrere hypnoterapi i arbejdet med udviklingstraumer?

 

Når starten på livet er karakteriseret ved enten alvorlig fejlafstemning eller direkte omsorgssvigt. Når hele personlighedens fundament er skrøbeligt og angstpræget – og mønstre for perception, interaktion, følelser og adfærd er baseret på ren overlevelse?

 

I mit daglige arbejde med børn med tilknytningsforstyrrelser oplever jeg symptomer i form af bl.a. et kronisk forhøjet alarmberedskab, lav stresstærskel, manglende selvregulering, et umodent følelsesliv og en svært læderet mentaliseringsevne. Børnene kan have nemt ved suggestioner og er på dén måde højt hypnotisérbare, men ingenting hænger sammen. De har ikke en levet erfaring med tryghed, tillid og gensidighed, men lever i en fragmenteret verden, hvor dissociation er hverdag. Uden en målrettet indsats vil problematikkerne fortsætte i voksenlivet – og vi vil kunne genkende symptomerne hos unge og voksne klienter.

 

Neurale netværk i hjernen dannes via interaktion med nærmeste omsorgsgiver. Hvilken betydning kan overdreven skærmbrug, botox og stress få for evnen til relationsdannelse og empati?

 

Denne workshop vil stille skarpt på:

 

-Hvilke elementer af hypnoterapi er virksomt på forskellige udviklingstrin? Hvordan ramme bølgen, der bærer indenfor nærmeste udviklingszone?

 

-Hvordan skabe relation med mennesker, som har svært ved netop dette?

 

-Betydningen af det digitale og det analoge sprog. Dvs. ordene og alt det under og mellem ordene. Synkronisering, resonans, regulering af autonome funktioner, mimik, tonefald, berøring, mikroudtryk mm.

 

-Kombinationen af neuroaffektiv teori og udviklingspsykologi. Fokus på hhv. den sansende del af hjernen (reptilhjernen), den følende del (pattedyrshjernen) samt den mentaliserende og reflekterende del (menneskehjernen).

 

-Kobling mellem Theraplay og inspiration fra hypnose. Theraplay er en form for legeterapi, der styrker tilknytningsevnen og følelseslivet ved at genskabe former for interaktion, der udviklingsmæssigt hører til før sproget er udviklet. Via videoklip og øvelser vil metoden blive illustreret.

 

Workshoppen vil bestå af en kombination af oplæg, videoklip, hands-on-øvelser (nemme at gå til og lige til at bruge) samt fælles refleksioner.

 

Oplægsholder: Gitte Jørgensen. Cand.psych. og specialist i psykoterapi. Uddannet i klinisk hypnose på det første ”kuld” af den danske uddannelse i DSKH regi. Internationalt certificeret Theraplay-terapeut. Medforfatter af bogen Børn i gode hænder, Hans Reitzels forlag. Ansat siden 2000 på Skole-og behandlingshjemmet Skovgården samt underviser i patientkommunikation på CAMES (Rigshospitalet).

 

Tid og sted: lørdag den 27. oktober fra kl. 10 til kl. 16. Bethesda, Rømersgade 17, København K – lige ved Torvehallerne og Nørreport station.

 

Pris: kr. 985,- excl. frokost, men incl. frugt om formiddagen og kaffe og kage om eftermiddagen.

 

Tilmelding: mail@harnum.dk senest 25. september.

Hypnosebehandling af børn og unge med funktionelle mavesmerter

 

Beskrivelse af kurset:

Workshoppen henvender sig til behandlere, som gerne vil lære mere om hypnosebehandling af funktionelle mavesmerter hos børn og unge.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i såvel klinisk erfaring som den eksisterende forskning på området. Deltagerne vil blive præsenteret for en række konkrete metoder til brug inden for behandling af denne patientgruppe, og der vil være fokus på både kliniske cases og indlagte øvelser.

 

Underviser:

Anna Knakkergaard er uddannet læge i 2011 og arbejder til dagligt i børne- og ungdomspsykiatrien i Aarhus. Hun har en diplomuddannelse i klinisk hypnose fra DSKH fra 2014-15 og arbejder med hypnosebehandling af børn, unge og voksne i sin private klinik.

I 2018 var hun medforfatter på artiklen ”Hypnosebehandling af børn og unge med funktionelle mavesmerter” i Ugeskrift for Læger.

 

 

Tid: lørdag den 17. november 2018 fra kl. 10 til kl. 17

Sted: HUSET i Middelfart eller DGI i Aarhus afhængig af tilmeldingerne

Pris: 1150,- incl. frokost.

 

Dagens foreløbige program:

10.00 :Velkomst

Præsentation af underviser og deltagere – baggrund og erfaring med patientgruppen

Gruppeøvelse

 

11.00: Hvad ved vi om, hvad der virker og hvorfor?

Et indblik i forskning på området

 

12.00: :Frokostpause

 

13.00:: Hypnosemetoder til behandling af funktionelle mavesmerter

Mindre pauser indlagt

 

16.30: Afslutning, spørgsmål og evaluering

 

Tilmelding: mail@harnum.dk senest 8. oktober