Kurser

1-dages workshop: Udviklingstraumer og hypnoterapetiske tilgangsvinkler


Nærmeste udviklingszone for skrøbelige nervesystemer.


Hvordan integrere hypnoterapi i arbejdet med udviklingstraumer?


Når starten på livet er karakteriseret ved enten alvorlig fejlafstemning eller direkte omsorgssvigt. Når hele personlighedens fundament er skrøbeligt og angstpræget – og mønstre for perception, interaktion, følelser og adfærd er baseret på ren overlevelse?


I mit daglige arbejde med børn med tilknytningsforstyrrelser oplever jeg symptomer i form af bl.a. et kronisk forhøjet alarmberedskab, lav stresstærskel, manglende selvregulering, et umodent følelsesliv og en svært læderet mentaliseringsevne. Børnene kan have nemt ved suggestioner og er på dén måde højt hypnotisérbare, men ingenting hænger sammen. De har ikke en levet erfaring med tryghed, tillid og gensidighed, men lever i en fragmenteret verden, hvor dissociation er hverdag. Uden en målrettet indsats vil problematikkerne fortsætte i voksenlivet – og vi vil kunne genkende symptomerne hos unge og voksne klienter.


Neurale netværk i hjernen dannes via interaktion med nærmeste omsorgsgiver. Hvilken betydning kan overdreven skærmbrug, botox og stress få for evnen til relationsdannelse og empati?


Denne workshop vil stille skarpt på:


-Hvilke elementer af hypnoterapi er virksomt på forskellige udviklingstrin? Hvordan ramme bølgen, der bærer indenfor nærmeste udviklingszone?


-Hvordan skabe relation med mennesker, som har svært ved netop dette?


-Betydningen af det digitale og det analoge sprog. Dvs. ordene og alt det under og mellem ordene. Synkronisering, resonans, regulering af autonome funktioner, mimik, tonefald, berøring, mikroudtryk mm.


-Kombinationen af neuroaffektiv teori og udviklingspsykologi. Fokus på hhv. den sansende del af hjernen (reptilhjernen), den følende del (pattedyrshjernen) samt den mentaliserende og reflekterende del (menneskehjernen).


-Kobling mellem Theraplay og inspiration fra hypnose. Theraplay er en form for legeterapi, der styrker tilknytningsevnen og følelseslivet ved at genskabe former for interaktion, der udviklingsmæssigt hører til før sproget er udviklet. Via videoklip og øvelser vil metoden blive illustreret.


Workshoppen vil bestå af en kombination af oplæg, videoklip, hands-on-øvelser (nemme at gå til og lige til at bruge) samt fælles refleksioner.


Oplægsholder: Gitte Jørgensen. Cand.psych. og specialist i psykoterapi. Uddannet i klinisk hypnose på det første ”kuld” af den danske uddannelse i DSKH regi. Internationalt certificeret Theraplay-terapeut. Medforfatter af bogen Børn i gode hænder, Hans Reitzels forlag. Ansat siden 2000 på Skole-og behandlingshjemmet Skovgården samt underviser i patientkommunikation på CAMES (Rigshospitalet).


Tid og sted: lørdag den 27. oktober fra kl. 10 til kl. 16. Bethesda, Rømersgade 17, København K – lige ved Torvehallerne og Nørreport station.


Pris: kr. 985,- excl. frokost, men incl. frugt om formiddagen og kaffe og kage om eftermiddagen.


Tilmelding: mail@harnum.dk   senest 25. september.

Hypnosebehandling af børn og unge med funktionelle mavesmerter


Beskrivelse af kurset:

Workshoppen henvender sig til behandlere, som gerne vil lære mere om hypnosebehandling af funktionelle mavesmerter hos børn og unge.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i såvel klinisk erfaring som den eksisterende forskning på området. Deltagerne vil blive præsenteret for en række konkrete metoder til brug inden for behandling af denne patientgruppe, og der vil være fokus på både kliniske cases og indlagte øvelser.


Underviser:

Anna Knakkergaard er uddannet læge i 2011 og arbejder til dagligt i børne- og ungdomspsykiatrien i Aarhus. Hun har en diplomuddannelse i klinisk hypnose fra DSKH fra 2014-15 og arbejder med hypnosebehandling af børn, unge og voksne i sin private klinik.

I 2018 var hun medforfatter på artiklen ”Hypnosebehandling af børn og unge med funktionelle mavesmerter” i Ugeskrift for Læger.Tid: lørdag den 17. november 2018 fra kl. 10 til kl. 17

Sted:  HUSET i Middelfart eller DGI i Aarhus afhængig af tilmeldingerne

Pris:  1150,- incl. frokost.


Dagens foreløbige program:

10.00  :Velkomst

Præsentation af underviser og deltagere – baggrund og erfaring med patientgruppen

Gruppeøvelse


11.00: Hvad ved vi om, hvad der virker og hvorfor?

Et indblik i forskning på området


12.00: :Frokostpause


13.00:: Hypnosemetoder til behandling af funktionelle mavesmerter

Mindre pauser indlagt


16.30: Afslutning, spørgsmål og evaluering


Tilmelding: mail@harnum.dk senest 8. oktober