Diplomuddannelsen

Et nyt forløb af Diplomuddannelsen i klinisk hypnose gennemføres marts 2018 til 2019

 

Målgruppe: autoriserede sundhedsprofessionelle*

 

DSKH er Danmarks eneste tværfaglige hypnoseselskab for autoriserede sundhedsprofessionelle (læger, psykologer, tandlæger o.a.) og uddannelsen er målrettet denne gruppe. Uddannelsen har fokus på demonstration og øvelser i forskellige hypnosemetoder og deres anvendelse i forhold til specifikke tematikker. Der er en underviser og en vejleder på hvert modul. Træningsgrupper og supervision indgår som en del af uddannelsen.

 

Uddannelsen består af 3 blokke, hver med 2 moduler. Uddannelsen afsluttes med et 7. eksamensmodul. Der er gennemgående lagt vægt på demonstrationer og øvelser på alle moduler. 

 

Blok 1 indeholder 2 basismoduler, hvor fokus er på hypnosens historie og den praktiske anvendelse af hypnosen set fra både givers og modtagers synsvinkel. Der undervises og demonstreres i forhold til elementære og grundlæggende teknikker og begreber i hypnose, samt Ego State Terapiens teori og metode.

Betal for Blok 1 >>>

 

Blok 2 har i modul 3 fokus på specifikke områder og tematikker såsom smertebehandling,odontologiske symptomer, odontologiske aspekter og den nyeste forskning indenfor hypnoseområdet. Modul 4 drejer sig om Ericksonian hypnose, hvor kursisten trænes i observation og anvendelsen af minimal cues, metaforer m.m.

Betal for Blok 2 >>>

 

Blok 3 har i modul 5 fokus på Symboldrama til børn og voksne, samt hypnosemetoder specifikt rettet mod børn og unge, og der arbejdes bl.a. med smertebehandling, angst, OCD og sorg.  Modul 6 omhandler flere forskellige hypnose metoder, som også anvendes i behandling af fobier, angst, depressioner og psykosomatiske lidelser.

Det sidste modul 7 er et eksamensmodul. Ved bestået eksamen erhverves Diplom for gennemført Hypnose uddannelse.

Betal for Blok 3 >>>

 

Tid: modulerne er fastlagt som følger med start fredage kl. 10.00 og med slut om lørdagen kl. 16.00:

 

                  BLOK 1:   2. - 3. marts og 4. - 5. maj 2018

                  BLOK 2:   7. - 8. september og 2. - 3. november 2018

                  BLOK 3:   1. - 2. februar og 5. - 6. april 2019

                EKSAMENSMODUL:      7. - 8. juni 2019

 

Sted:  Internat i HUSET i Middelfart

 

Pris:  Prisen pr. modul er kr. 6.900,-, som kan betales i rater.

         Pris for supervision aftales individuelt eller i gruppen.

 

Betaling: Bankoverførsel til reg.nr. 4001 konto nr. 6479006 (Danske Bank)

Hunsk at angive navn og betalingsformål.

 

Tilmelding: DSKH, formand Anne-Marie Harnum, mail@harnum.dk

                   

Tilmeldingsfrist: Mandag den 18. december 2017.

Efter tilmeldingsfristen udløb er tilmeldingen bindende.

 

* evt. dispensation ved ansøgning til bestyrelsen i DSKH

 

 

 

DSKHs diplomuddannelse er eneste danske hypnose uddannelse, der er akkrediteret af ESH.