Diplomuddannelsen

Et nyt forløb af Diplomuddannelsen i klinisk hypnose gennemføres maj 2019 til juni 2020


Målgruppe: autoriserede sundhedsprofessionelle.


DSKH er Danmarks eneste tværfaglige hypnoseselskab for autoriserede sundhedsprofessionelle (læger, psykologer, tandlæger o.a.) og uddannelsen er målrettet denne gruppe.  Uddannelsen har fokus på demonstration og øvelser i forskellige hypnosemetoder og deres anvendelse i forhold til specifikke tematikker. Der er en underviser og en vejleder på hvert modul.  Træningsgrupper og supervision indgår som en del af uddannelsen.

Uddannelsen består af 3 blokke, hver med 2 moduler. Uddannelsen afsluttes med et 7. eksamensmodul. Der er gennemgående lagt vægt på demonstrationer og øvelser på alle moduler.


Blok 1 indeholder 2 basismoduler. På modul 1 gives en introduktion til hypnosens historie og fænomenologi, hvorefter der fokuseres på den praktiske anvendelse af elementære og grundlæggende hypnoseteknikker illustreret ved behandling af angst, stress og funktionelle lidelser.

På modul 2 arbejdes intensivt med Ego State Terapiens teori og metode.


Blok 2 har i modul 3 fokus på specifikke områder og tematikker såsom smertebehandling, somatiske symptomer, odontologiske aspekter og den nyeste forskning indenfor hypnoseområdet. Modul 4 drejer sig om Ericksonian hypnose, hvor kursisten trænes i observation og anvendelsen af minimal cues, metaforer m.m.


Blok 3 har i modul 5 fokus på symboldrama til børn og voksne.

Modul 6 fokuserer på sammenfatning og praktisk implementering af de tidligere på uddannelsen tilegnede metoder. Der arbejdes videre med bl.a. smertebehandling, stress, depression, fobier og andre angsttilstande.

 

Det sidste modul 7 er et eksamensmodul. Ved bestået eksamen erhverves Diplom for gennemført Hypnose- uddannelse.


Tid: modulerne er fastlagt som følger med start fredage kl. 10.00 og med slut om lørdagen kl. 16.00:


BLOK 1:

Modul 1: 3.- 4. maj 2019

Modul 2: 14.- 15. juni 2019


BLOK 2:

Modul 3: 23.-24. august 2019

Modul 4: 4.- 5. oktober 2019


BLOK 3:

Modul 5:22.-23. november 2019

Modul 6:28.februar – 1. marts 2020

EKSAMENSMODUL:

Modul 7:5.-6. juni 2020


Sted:  internat i HUSET i Middelfart


Pris :  prisen pr. modul er kr. 7.800 dækker undervisning, overnatning og fuld forplejning.

          pris for supervision aftales individuelt eller i gruppe


Tilmelding: DSKH, v. formand Anne-Marie Harnum, Rosenborggade 12, 1130 København K. Tlf. 27116040  mail@harnum.dk,    www.hypnoseselskabet.dk


Tilmeldingsfrist: 15. marts 2019


DSKHs diplomuddannelse er eneste danske hypnose uddannelse, der er akkrediteret af ESH.