Foreningen Dansk Selskab for Klinisk Hypnose er Danmarks eneste tværfaglige hypnoseforening.
Foreningen er tilknyttet The European Society of Hypnosis og The International Society of Hypnosis

Dansk Selskab for Klinisk Hypnose er et tværfagligt selskab stiftet i 1999 ved sammenlægningen af Dansk Selskab for Medicinsk Hypnoterapi og Dansk Selskab for Klinisk og Eksperimentel Hypnose.
Selskabets formål er at fremme dansk forskning, uddannelse og orientering om klinisk hypnose samt at fastlægge retningslinier for udøvelse af hypnose i Danmark.

Medlemsberettigede er sundhedspersonale med mindst 3½ års videregående sundhedsuddannelse, offentlig autorisation af Sundhedsstyrelsen og medlemskab af relevant faglig organisation.

På landsplan er der godt 200 medlemmer, og disse er underlagt selskabets etiske regler.

Selskabets medlemmer tilbydes kurser, konferencer og seminarer og modtager løbende informationer om faglige emner, ny viden og praktiske erfaringer med klinisk anvendelse af hypnose.

Som medlem har man tillige mulighed for at deltage i kollegial udveksling af viden, at yde eller modtage supervision, låne bånd, cd’er og andre materialer mv.

Bladet Hypnoterapi udkommer 3 gange om året med artikler, foreningsstof, medlemslister mv. Bladet er tilgængeligt på dette site i afdelingen for medlemmer.