Årsmøde

DSKH formandsberetning 2017-18

 

Bestyrelsen består pr. 4.3.2017 af kasserer tandlæge Ulf Broch, læge Per Nilsson, læge Nina Henriksen, psykologerne Henning Nielsen og Carina Jørgensen samt fysioterapeut John Odin. Nyvalgte var Per, Nina og John. Som suppleanter valgtes lægerne Allan Hvolby og Peder Olesgaard. Som kritiske revisorer valgtes læge Freia Plähn og tandlæge Randi Abrahamsen. Jeg blev valgt som formand for to år.

 

Selskabet har p.t. 160 medlemmer, heraf 17 pensionister á kr. 250,-

 

Vi har afholdt tre fysiske bestyrelsesmøder: 19. marts, 28. maj, 5. oktober og 22. februar. Herudover har bestyrelsen haft kontakt via email.

Uddannelsesudvalget, som består af Henning Nielsen, Per Nilsson, Carina Jørgensen og undertegnede har afholdt 3 møder: 26. april, 14. august og 13. november.

John Odin har skabt Selskabets nye hjemmeside, og lagt Selskabet op på FB.

Nina Henriksen har været redaktør af bladet ”Hypnoterapi”, hvis sidste trykte nummer blev udsendt i maj 2017. Nina har ydet en stor og meget aktiv indsats for at skabe et godt blad. Men det er dyrt, så bestyrelsen har besluttet, at artikler fremover vil blive lagt på hjemmesiden.

 

DIPLOMUDDANNELSEN

Endnu et hold har den 1. september 2017 afsluttet den 1 årige Diplomuddannelse i klinisk hypnose, som blev etableret i 2004, denne gang med 10 deltagere.

Et nyt hold med 12 deltagere er startet den 2. marts i år i Middelfart.

 

KURSER

Carina fra DSKH og Martin fra PSKH har indgået en samarbejdsaftale, som har gjort det muligt at tilbyde kurser til en rimelig pris, da PSKH kan booke lokaler i Psykologforeningens hus i Stockholmsgade og DSKH er momsfritaget. Samarbejdsaftalen gør det muligt at styrke arbejdet og udbredelsen af den seriøse og etiske anvendelse af hypnose i Danmark, sådan som det åbenbart stadig er nødvendigt. Eventuelt overskud/underskud er blevet delt fifty-fifty. Den nye formand for PSKH, Mimi Nettelbladt og jeg er interesserede i at fortsætte dette samarbejde.

I samarbejde med PSKH blev der den 22.-23. april af holdt en workshop med den italienske psykolog og præsident for ESH Consuelo Casula om ”The Five Petal Method” med ca. 25. deltagere.

Og 6.-7. oktober blev der afholdt en workshop med psykolog Michael Yapko om ”The Discriminating Therapist” med 39 deltagere.

The European Society of Hypnosis afholdt den 23. – 26. august den 24. hypnosekongres i Manchester med et rekordstort antal deltagere på ca. 3500, heraf 18 fra Danmark. Der var rigtig mange gode og spændende foredrag og workshops.

 

På kongressen blev vores medlem, tidligere formand tandlæge Randi Abrahamsen indvalgt som bestyrelsesmedlem i ESH. Næste ESH foregår i Basel i 2020.

The International Society of Hypnosis afholder kongres den 22.- 25. august i år i Montreal, Canada. Ulf har indvilget i at repræsentere os til møder og være på udkig efter foredragsholdere, der kunne være interessante for os.

 

Fremtidige kurser:

Der er truffet aftale med læge Patrick McCarthy fra New Zealand (se hjemmesiden) om en 2 dages workshop den 30. april om: angst og depression og den 1. maj om kroniske smerter og IBS (irritabel tyktarm). De, der oplevede ham i Manchester var begejstrede, han skulle efter sigende både være dygtig og morsom. Da vi havde vanskeligheder med at booke et lokale til den sædvanlige fredag-lørdag, besluttede vi at prøve med en mandag-tirsdag, og desuden tilbyde en mulighed for at nøjes med at tilmelde sig den ene dag. Der er allerede 20 tilmeldte til begge dage og 5 til en dag. Og det er stadig muligt at tilmelde sig.

 

Forslag til andre kurser:

Amerikanske Tobi Goldfus præsenterede i Manchester en interessant workshop om sit arbejde med unge, der var blevet mobil afhængige. Emnet er aktuelt med den store fokus på brug og misbrug af mobiler i fx skoler. Og grænseoverskridende adfærd for fx 1000 unge, der risikerer en plettet straffeattest i op til 10 år. Hun er parat til at komme til København i efteråret 2018, hvis vi vil have hende.

 

Den italienske professor Camillo Loriedo, som har en kæmpe erfaring i arbejdet med familier, og som har skrevet 300 artikler og 30 bøger om hypnose, er i november 2017 gået på pension og er positivt indstillet over at komme til København i foråret 2019 og dele sine erfaringer med dissociation og familieterapi. Loriedo er tidligere præsident for både ISH og ESH samt det italienske Milton Erickson institut.

Anne-Marie Harnum

 

Resumé af årsmøde og generalforsamlingen den 17. marts 2018:

 

Årsmødet indledtes om formiddagen med et foredrag af professor Etzel Cardena fra Lund universitet. Det var meget interessant at høre om hans og andres forskning i hypnotiserbarhed og om fascinerende forsøg med telepati. Etzel Cardena lavede desuden en demostration i ”alert hypnosis”. Hans power points fra foredraget og en artikel om Alert Hypnosis ligger på hjemmesiden (www.hypnoseselskabet.dk)

 

Efter frokost fortalte vores bestyrelsesmedlem, fysioterapeut John Odin om forskning og teknikker til præstationsfremme i sport og i andre aktiviteter. Det var interessant, at det i mange tilfælde også for elite udøvere er vigtigt at få ryddet negative bevidste og ubevidste opfattelser og forestillinger af vejen, før man er i stand til at yde en målrettet og ønsket indsats. Det var også godt for årsmødedeltagerne, at blive udfordret og aktiveret af at skulle forholde sig til løsningen af forskellige cases.

 

Generealforsamlingen indledtes med en godkendelse af dagsordenen og valget af jordemoder Anette Werner som dirigent, hvorefter formandsberetningen blev indledt med at påpege det alvorlige i, at hypnose er belagt med så mange fordomme og så megen uvidenhed, der gør det muligt, at hypnotisører har frit spil til udnyttelse, som det blev illustreret med et avisklip om en 43 årig hypnotisør, der den 2. marts 2018 ved retten i Glostrup var blevet idømt 3 år og 6 måneders fængsel på voldtægt og overgreb på 10 kvinder.

 

Se resten af formandsberetningen og referatet af GF andetsteds. Næste år vil GF ifølge vedtægterne finde sted vest for Valby Bakke :)

 

Anne-Marie Harnum